سبد خرید

هاست میزبانی لینوکس

هاست میزبانی لینوکس
 • پلن یک

  • فضا

   500 مگابایت  • پهنای باند

   نامحدود


  • افزودن دامنه

   2 عدد


  • دیتابیس

   5 عدد


  • پارک دامنه

   2 عدد


  • تعداد ایمیل

   100 عدد


  • زیر دامنه

   5 عدد


  • آپ تایم

   99.9% تضمینی


  • تعداد کاربر FTP

   2 عدد


  • دیتا سنتر

   Hetzner


  • بک آپ

   روزانه , هفتگی
 • پلن دو

  • فضا

   1000 مگابایت  • پهنای باند

   نامحدود


  • افزودن دامنه

   4 عدد


  • دیتابیس

   8 عدد


  • پارک دامنه

   4 عدد


  • تعداد ایمیل

   1000 عدد


  • زیر دامنه

   10 عدد


  • آپ تایم

   99.9% تضمینی


  • تعداد کاربر FTP

   4 عدد


  • دیتا سنتر

   Hetzner


  • بک آپ

   روزانه , هفتگی
 • پلن سه

  • فضا

   2000 مگابایت  • پهنای باند

   نامحدود


  • افزودن دامنه

   8 عدد


  • دیتابیس

   16 عدد


  • پارک دامنه

   8 عدد


  • تعداد ایمیل

   1200 عدد


  • زیر دامنه

   15 عدد


  • آپ تایم

   99.9% تضمینی


  • تعداد کاربر FTP

   8 عدد


  • دیتا سنتر

   Hetzner


  • بک آپ

   روزانه , هفتگی
 • پلن چهار

  • فضا

   3000 مگابایت  • پهنای باند

   نامحدود


  • افزودن دامنه

   10 عدد


  • دیتابیس

   20 عدد


  • پارک دامنه

   10 عدد


  • تعداد ایمیل

   1400 عدد


  • زیر دامنه

   15 عدد


  • آپ تایم

   99.9% تضمینی


  • تعداد کاربر FTP

   10 عدد


  • دیتا سنتر

   Hetzner


  • بک آپ

   روزانه , هفتگی
 • پلن پنج

  • فضا

   4000 مگابایت  • پهنای باند

   نامحدود


  • افزودن دامنه

   12 عدد


  • دیتابیس

   20 عدد


  • پارک دامنه

   12 عدد


  • تعداد ایمیل

   1400 عدد


  • زیر دامنه

   15 عدد


  • آپ تایم

   99.9% تضمینی


  • تعداد کاربر FTP

   12 عدد


  • دیتا سنتر

   Hetzner


  • بک آپ

   روزانه , هفتگی
 • پلن شش

  • فضا

   5000 مگابایت  • پهنای باند

   نامحدود


  • افزودن دامنه

   12 عدد


  • دیتابیس

   20 عدد


  • پارک دامنه

   12 عدد


  • تعداد ایمیل

   1500 عدد


  • زیر دامنه

   15 عدد


  • آپ تایم

   99.9% تضمینی


  • تعداد کاربر FTP

   12 عدد


  • دیتا سنتر

   Hetzner


  • بک آپ

   روزانه , هفتگی
 • پلن هفت

  • فضا

   7000 مگابایت  • پهنای باند

   نامحدود


  • افزودن دامنه

   14 عدد


  • دیتابیس

   22 عدد


  • پارک دامنه

   14 عدد


  • تعداد ایمیل

   1500 عدد


  • زیر دامنه

   17 عدد


  • آپ تایم

   99.9% تضمینی


  • تعداد کاربر FTP

   14 عدد


  • دیتا سنتر

   Hetzner


  • بک آپ

   روزانه , هفتگی
 • پلن هشت

  • فضا

   10000 مگابایت  • پهنای باند

   نامحدود


  • افزودن دامنه

   16 عدد


  • دیتابیس

   24 عدد


  • پارک دامنه

   16 عدد


  • تعداد ایمیل

   1700 عدد


  • زیر دامنه

   19 عدد


  • آپ تایم

   99.9% تضمینی


  • تعداد کاربر FTP

   16 عدد


  • دیتا سنتر

   Hetzner


  • بک آپ

   روزانه , هفتگی
 • پلن نه

  • فضا

   15000 مگابایت  • پهنای باند

   نامحدود


  • افزودن دامنه

   18 عدد


  • دیتابیس

   26 عدد


  • پارک دامنه

   18 عدد


  • تعداد ایمیل

   1800 عدد


  • زیر دامنه

   20 عدد


  • آپ تایم

   99.9% تضمینی


  • تعداد کاربر FTP

   18 عدد


  • دیتا سنتر

   Hetzner


  • بک آپ

   روزانه , هفتگی
 • پلن ده

  • فضا

   20000 مگابایت  • پهنای باند

   نامحدود


  • افزودن دامنه

   20 عدد


  • دیتابیس

   30 عدد


  • پارک دامنه

   20 عدد


  • تعداد ایمیل

   2000 عدد


  • زیر دامنه

   20 عدد


  • آپ تایم

   99.9% تضمینی


  • تعداد کاربر FTP

   20 عدد


  • دیتا سنتر

   Hetzner


  • بک آپ

   روزانه , هفتگی

Powered by WHMCompleteSolution